Zajímavosti

Ne vždy je dítě zralé pro vstup do školy

10.01.2011 14:49
Odklad školní docházky (Pedagogicko-psychologická diagnostika) Nástup do školy je důležitý předěl v životě dítěte, které vstupuje ze světa her do světa povinností. Tento okamžik má význam i pro jeho okolí – je to potvrzení normality dítěte – zda obstojí ve školním prostředí stejně dobře jako jeho...

Veš dětská

07.04.2010 15:56
Veš dětská (Pediculus capitis)  Veš dětská (Pediculus capitis) je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6 - 15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2 - 3,5 mm. Vši mají 3 páry nohou, jsou opatřené silnými drápy, jimiž se pevně přidržují...

Role otce ve výchově dítěte

15.01.2010 16:58
Na výchovu musí být dva Být otcem neznamená jen hmotně zabezpečit svou rodinu. Znamená to také projevovat o dítě zájem. Přitom není nutné, aby otec zvládal totéž, co matka – důležitý je čas, který s dítětem tráví. Záleží pak jen na něm, zda si bude s potomkem povídat, hrát nebo se raději podílet...

Syndrom jedináčka - jak mu předejít?

15.01.2010 16:57
Jak vzniká a jak se projevuje syndrom jedináčka Sourozenci jsou zvyklí se dělit. Dělí se o hračky, o jídlo i o lásku, takže jim nepřijde neobvyklé, když se mají podělit i s kamarády ve školce či ve škole. Naproti tomu jedináček je zvyklý dostávat vše. Mylně si pak vytvoří představu, že přesně...

Nejčastější poruchy učení

15.01.2010 16:56
Dyslexie - vývojová porucha čtení Dyslexie je vývojová porucha čtení (různého stupně a různé závažnosti), která je buď vrozená nebo získaná (poškozením mozku). Dyslektičtí rodiče mají až 50% pravděpodobnost, že jejich dítě bude trpět stejnými obtížemi. U některých jedinců lze poruchu odstranit, u...

Odklad školní docházky

26.08.2009 18:29
Nástup do školy je důležitý předěl v životě dítěte, které vstupuje ze světa her do světa povinností. Tento okamžik má význam i pro jeho okolí – je to potvrzení normality dítěte – zda obstojí ve školním prostředí stejně dobře jako jeho vrstevníci. Ne vždy je dítě zralé pro vstup do školy. Každým...

Co se špatnou výslovností?

26.08.2009 18:26
  Když jsem na jevišti při hodině dramatické výchovy slyšela desetileté děti, které se praly s každou hláskou l, r, ř, měla jsem pocit, že jsem se jen přeslechla. Proto jsem zašla do logopedické ambulance v Praze 4 a zeptala se klinické logopedky Mgr. Daniely Palodové...   Mohou za...

Problémy s jídlem? Zkusme jim předejít

26.08.2009 18:20
Dětská výživa je jednou ze stěžejních otázek, jimiž se zabývají všechny maminky. Některé studují jídelníček podrobněji, jiné jej každý den zběžně přelétnou. Další si berou občas recept na to, o čem dítě doma „básní“ a co vyžaduje. Do předškolního zařízení děti přicházejí s různými stravovacími...

Rok navíc v mateřské škole

26.08.2009 18:18
V každé školce se najde několik dětí, které už od září měly sedět ve školní lavici. Co by měla mateřská škola nabídnout dětem, které mají odklad školní docházky?   Stačí běžný program, který školka připravuje pro ostatní předškoláky, nebo by děti s odkladem školní docházky měly...

Ovlivňuje nástup do kolektivního zařízení imunitu?

26.08.2009 18:17
   Pokud se rozhodneme, že budeme jistým způsobem imunitu ovlivňovat, nelze s tím začít až těsně před nástupem do školky či školy, ale je třeba na to myslet již v době těhotenství. Imunitní systém u dětí se totiž rozvíjí již od samého počátku jejich vývoje ještě jako plodu v těle...

Dětské nemoci - podrobný rozbor

Spalničky

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se šíří kapénkami obsaženými ve vzduchu. V zemích, kde se provádí plošné očkování dětské populace, je toto onemocnění již vzácností. Nicméně v mnoha rozvojových státech zůstává i nadále běžnou nemocí. Podle odhadů zemřelo v roce 2004 po celém světě 454 000 lidí – neboli více jak 1200 případů úmrtí na infekci spalniček denně. Největší počet úmrtí (více jak 95%) bylo zaznamenáno v oblastech Afriky a Jižní Asie, a méně jak 1000 případů ročně bylo zaznamenáno ve vyspělých zemích.

  První symptomy spalniček se objevují 6 – 19 dní po infikování a mohou zahrnovat horečku, bolesti v krku, nachlazení, nevolnost a zánět očních spojivek. Tyto symptomy pokračují i během trvání nemoci a po 2 – 4 dnech se objevuje červená skvrnitá vyrážka. Po dalších 3 – 4 dnech se vyrážka začíná vytrácet. Horečka a ostatní symptomy začínají ustupovat. Doba nakažlivosti není známá, ale pacienti jsou infekční již 1 – 2 dny před vznikem vyrážky.


  Procento komplikací souvisejících s onemocněním spalniček je nejvyšší u velmi malých dětí, které jsou nedostatečně živeny nebo mají oslabenou imunitu, ale mohou se vyskytovat i u zdravých lidí. Při propuknutí onemocnění spalniček byly zejména u neočkovaných dětí a mladých lidí zaznamenány následující časté komplikace: Průjem (9%) Zápal plic (6%)
Zánět ucha (8%) Zánět mozkových blan (encefalitida) (0,14%)


Méně častými komplikacemi pak jsou:
Poruchy krvetvorby (snížení počtu krevních destiček)
Progresivní, degenerativní a fatální poruchy centrálního nervového systému. Komplikace a úmrtí jsou mnohem častější u dětí, které jsou podvyživené, zejména pak u těch, jež mají nedostatek vitamínu A. Děti, které prodělají infekci spalniček, jsou pak proti tomuto onemocnění imunní po celý svůj život.
Spalničky, které nejsou doprovázeny závažnými komplikacemi, se nechávají proběhnout přirozeně a jako léčebný prostředek se velmi často využívá Panadol pro děti, který zmírňuje symptomy horečky a bolestí v krku.
Ve vyspělých státech snížilo podávání vitamínu A počet komplikací a úmrtí v důsledku onemocnění spalničkami, ale výhody této léčby nebyly doposud ve vyspělých průmyslových zemích zhodnoceny.

 

Plané neštovice


Virus, způsobující onemocnění varicela (známější pod názvem plané neštovice), způsobuje lehké „sebelimitující“ onemocnění, které je vysoce nakažlivé a šíří se kapénkovou infekcí. Je tak nakažlivé, že téměř všechny děti, které neprodělaly očkování proti tomuto onemocnění, nemoc dostanou ještě před nástupem puberty. Výrazným rysem tohoto onemocnění je, že virus zůstává neaktivní po mnoho let. Po reaktivaci způsobuje tento virus onemocnění známé jako pásový opar.

  Plané neštovice mají inkubační dobu (dobu mezi nakažením infekcí a výskytem prvních symptomů) 10 – 14 dní. Onemocnění začíná slabší horečkou (mezi 37,8 – 38,8°C), při níž následuje vysetí množství červených pupenců, které přechází ve vodnaté puchýřky případně s krustovitou šešulkou. Plané neštovice se většinou velice dobře rozpoznají přítomností různých pupenců v různých fázích rozvoje. Nové pupence se objevují po dobu 3 – 5 dní a obvykle se na jejich povrchu 6.den objevuje stroupek a k úplnému vyloupnutí pupínku dochází po 16 dnech.

Dalšími symptomy této nemoci jsou úporné svědění, bolesti hlavy, nevolnost, nechutenství, kašel a rýma.

Plané neštovice mohou vyústit v řadu vážných komplikací u novorozenců, pokud matka onemocní 5 dní před porodem až 2 dny po porodu. V těchto případech se virus přenáší z matky na dítě prostřednictvím placenty, avšak tělo matky nestihne vytvořit protilátky. V tomto případě může být onemocnění závažné a vyžaduje odbornou léčbu. Úmrtnost v takových případech může dosáhnout až 30%.

Kromě novorozenců mají plané neštovice 25krát vážnější průběh u dospělých jedinců než u dětí.

Kašel a nachlazení

Podle zjištění existuje více jak sto různých druhů virů, které mohou způsobovat kašel a nachlazení. Největší koncentrace těchto virů se nacházejí v nose, a proto např. kýchání, smrkání a utírání nosu mohou dále šířit infekce. Naopak sliny neobsahují tak vysoké koncentrace virů a kašlání proto není hlavním zdrojem přenosu infekcí. Po zanesení viru do nosních cest dítěte dochází k napadení nosní sliznice a dýchacích cest. Typický nárůst množství a zahuštění nosních sekretů je součástí tělesného mechanismu v boji proti infekci.

Virus může infikovat dítě 1 – 5 dní předtím, než se objeví první příznaky a v mnoha případech je infekce z těla zcela vymýcena během 10 až 14 dnů. Mezi komplikace vznikající v souvislosti s nachlazením může patřit infekce uší (zánět středního ucha – bolest ucha a infekce uší) a zánět dutin. Dalším významným aspektem nachlazení je jeho schopnost sehrát roli spouštěcího mechanismu astmatu u dětí, které jsou k tomuto stavu náchylné. V mnoha případech se léčba kašle a nachlazení zakládá na zmírňování jejich symptomů po dobu průběhu onemocnění. Je zcela přesvědčivě prokázáno, že analgetika jako je Panadol pro děti poskytují dokonalou úlevu od bolesti, nepříjemných pocitů a horečky.

 

Zarděnky

Zarděnky neboli rubeola je onemocnění, které je ve srovnání se spalničkami způsobené virem zcela jiného typu, ale je spojováno s podobnými, i když mírnějšími, symptomy. Nemoc se šíří kontaktem nebo kapénkami vznikajícími kýcháním. Obecně řečeno se jedná o lehké onemocnění. Největší nebezpečí zarděnek se skrývá v nakažení těhotných žen. Virus totiž napadá placentu a orgány vyvíjejícího se plodu a způsobuje tak vrozený syndrom zarděnek (CRS) - ten zahrnuje hluchotu, defekty srdečního svalu a mentální postižení dítěte. Proto se prevence proti této nemoci považuje za veřejnou povinnost.

Vyspělé státy s vybudovaným systémem plošného očkování zaznamenávají jen nízké procento onemocnění zarděnkami. Zarděnky se již zcela podařilo vymýtit ve Spojených státech, ale tato choroba stále ještě přežívá v mnoha rozvojových zemích, kde doposud nejsou zavedeny systémy plošného očkování populace.
Až u 50% infikovaných dětí mají prvotní příznaky onemocnění tak mírný průběh, že ani nedojde k jejich zaznamenání. Nicméně u dospívajících se mohou objevit 14 – 21 dní po infikování a 1 – 5 dní před vysetím vyrážky následující příznaky: bolesti oka při pohybu očí, bolest v krku, zvýšená teplota (do 38,5°), nevolnost, zánět spojivek, bolest hlavy, zimnice, bolestivé lymfatické uzliny, bolest celého těla a ztráta chuti k jídlu. Vyrážka, která se vysévá se zarděnkami, vypadá jako drobné růžové tečky o velikosti asi 1 – 4 mm. Vyrážka může svědit a často se začíná rozsévat od obličeje a krku a šíří se dále na zbytek těla.
Po 48 hodinách začíná vyrážka blednout a obvykle zcela mizí po 72 hodinách. Zarděnky jsou jen velice zřídka doprovázeny jakýmikoliv dalšími komplikacemi. Nicméně se vzácně může vyskytnout zánět mozkových blan (encefalitida), stejně jako přechodné poruchy krvetvorby (snížený počet krevních destiček a anémie). U onemocnění dospělých zarděnkami se často vyskytují bolesti kloubů, ačkoliv u dětí dochází k této komplikaci jen velmi zřídka.
Léčba zarděnek se zaměřuje na zmírňování symptomů, jako je horečka a bolesti v krku. Panadol pro děti je účinným prostředkem pro tlumení bolestí, nepříjemných pocitů a horeček, které zarděnky doprovázejí.

Dětské nemoci

Rýma je nejčastější dětskou nemocí virového původu. Způsobuje podráždění v nose i krku. U malých dětí hrozí navíc nebezpečí, že zánět může postoupit do ucha nebo dýchacích cest.
Příznaky:
Ucpaný nos
Výtok z nosu
Kýchání
Léčba:
Odsávání hlenů z nosu
Nosní kapky
Léky na snížení teploty
Dostatečné množství tekutin
Omezit mléko a mléčné výrobky
  
Další dětskou nemocí virového původu je chřipka. K ní mnohdy přidávají i jiné infekce dýchacích orgánů (zánět plic či zánět průdušek).
Příznaky:
Bolest hlavy
Zvýšená teplota
Malátnost
Kašel
Rýma
Léčba:
Dostatek spánku
Podávání tekutin a vitamínů
Snižování teploty
Omezte možnosti nákazy a dodržujte čistotu ve vaší domácnosti. Nebezpečím viróz může být i vás odpadkový koš. Jen si vzpomeňte, kolikrát se z něj šíří nepříjemný zápach a je plný létajícího hmyzu, který vám usedá i na ostatní potraviny.
  
Spalničky jsou velmi nakažlivým dětským onemocněním. Doprovází je kašel, horečka a vyrážka. Příznaky spalniček se objevují týden až dva po nákaze. Více se dozvíte zde
Příznaky:
Zvýšená teplota
Pálení a slzení očí
Bílé pupínky
Suchý kašel
Vyrážka
Léčba:
Studený zábal
Dostatek tekutin
Léky na snížení teploty

Zarděnky jsou lehkým, ale nakažlivým dětským onemocněním. Příznaky nemoci se vyskytují dva až tři týdny po nákaze.
Příznaky:
Bolest v krku
Lymfatické uzliny
Mírné nachlazení
Léčba:
Léky na snížení teploty
Dostatek tekutin
 
Plané neštovice jsou velmi nakažlivým dětským onemocněním projevující se svědivou vyrážkou.
Příznaky:
Zvýšená teplota
Svědivé vyrážky
Léčba:
Vyrážky natírat pudrem
Bavlněné oblečení

Dalším častým dětským onemocněním jsou příušnice, které zasahují slinné žlázy před ušima. Ty pak natékají a dítě vypadá, jako by mělo nafouknuté tváře. Pro více informací klikněte zde
Příznaky:
Bolest v obličeji
Zvýšená teplota
Bolest při otevírání úst a polykání
Sucho v ústech
Léčba:
Studené a nekyselé tekutiny
Léky na snížení teploty
Teplé zábaly
  
Černý kašel patří mezi nejzávažnější dětské nemoci. Projevuje se silným a vytrvalým kašlem.
Příznaky:
Zvýšená teplota
Kašel a rýma
Záchvaty
Zvracení
Léčba:
Umožněte dítěti vykašlávání hlenů
Nepodávejte dítěti žádné léky proti kašli
O všem se poraďte s lékařem