Problémy s jídlem? Zkusme jim předejít

26.08.2009 18:20

Dětská výživa je jednou ze stěžejních otázek, jimiž se zabývají všechny maminky. Některé studují jídelníček podrobněji, jiné jej každý den zběžně přelétnou.

Další si berou občas recept na to, o čem dítě doma „básní“ a co vyžaduje. Do předškolního zařízení děti přicházejí s různými stravovacími návyky a zdravotními handicapy. Rozdat tedy dětem jídlo a chtít, aby všem stejně chutnalo, je nereálné. Stejně nejde, abychom od rodičů čekaly pouze pochvalné reakce, a nikoli kritiku. Přijde-li do školky děcko doma odchované na oplatkách, hranolkách a párcích v rohlíku, je situace pro naši školku značně nevýhodná. Zde se teprve dítě například seznámí s pojmem pomazánka. Maminka ji doma do jídelníčku nezařazuje z nejrůznějších důvodů. Jedním z nich může být nejen obava, že by ji tatínek odmítl, ale i pouhý fakt, že ji prostě připravit neumí…

Na poli dětské výživy dochází pravidelně ke střetu zájmů rodičů dětí a pracovnic mateřské školy. Pravda - jak už to tak většinou bývá - je někde uprostřed. Rodiče by chtěli, aby dítě prospívalo a jedlo všechno s chutí, přestože je tomu nenaučili, učitelky a paní kuchařky vyžadují, aby dítě alespoň ochutnalo nabízené či jedlo v menších porcích, než si zvykne. Když dítě doma nesprávně formuluje, že mu bylo jídlo nabízeno se slovy: „Nutili mě, abych to snědl,“ ačkoli učitelka jasně před celou třídou řekla: „Aspoň to ochutnej, ať víš, jaké to je,“ je na světě zárodek konfl iktů a problémů.

Málokterá učitelka pracuje systematicky na celkové přestavbě domácího jídelníčku a přeměně stravovacích návyků jednotlivých dětí. K otázkám jídla tedy přistupujeme rozumně, nenásilně, po domluvě s rodiči. Všem je jasné, že jakmile jedno dítě řekne, že tohle nechce, okamžitě se zvednou další, které se zachovají stejně. Má to různé důvody. Někdy stačí chtít na sebe upozornit, věnovat se již jiné činnosti, mít momentálně chuť na něco jiného…

 

Stanovíme pravidla

Předcházení konfliktům s dětmi a rodiči v oblasti jídla je aktuální pro všechna předškolní zařízení. Stejně jako doma i u nás ve školce by měla platit jasně stanovená pravidla. Jedním ze základních je, aby se na začátku docházky učitelky ptaly mimo jiné i na jídlo: co dítě rádo a nerado jí, jaký je jedlík, zda je na něco alergické. Zpětnou vazbou je, že rodič chce informace, jak stravovací den probíhal. Již zde dochází k oboustranným překvapením: někdy se rodič diví, že dítě snědlo s chutí to, nač není zvyklé, jindy že zde jejich dítě patří k bezproblémovým strávníkům, zatímco doma je kolem snídaně, oběda či večeře pravidelně houstnoucí atmosféra. Bývá to nejen tím, že dítěti v kolektivu chutná a jsou zde pro ně podmínky zajímavější, ale i faktem, že si prostě připadá důležitější než mezi svými domácími dospělými.

Jindy se naopak rodičům zdá, že dítě jí všechno a běžným tempem, zatímco teprve ve školce se ukáže, že doma se vaří pouze úzce vymezený okruh jídel a dítě ve srovnání s ostatními nedokáže manipulovat s příborem, neboť jí doma jen lžící a často bývá krmeno.

Učitelka by měla tedy respektovat přání, požadavky rodičů a tempo, schopnosti dítěte. Rodiče by ale měli kuchyni mateřské školy považovat za partnera. Doma lze vařit podle chuti, ať to je v souladu s požadavky zdravé výživy, či ne. Pro stravovací zařízení však jsou pevně stanovena pravidla, za něž vedení školní kuchyně zodpovídá. Rodič by dále měl uznávat učitelku jako autoritu, která řídí a organizuje nejen výchovně-vzdělávací činnosti, ale i bezproblémový chod jídla celé třídy.