4.tečka berušky

16.01.2012 18:29

16.1. - 21. 1. 2012

Sůl nad zlato - příprava dětí k zápisu, pozorování krystalizace soli, geometrické tvary . poznej a pojmenuj

23. 1. - 27. 1. 2012

12 měsíčků- seznámení s časovými údaji, dny v týdnu a názvy měsíců

30.1. - 3.2. 2012

Hrnečku, vař! - malba vlastního hrnečku, povídání o jídle a jeho přípravě

6.2. - 10. 2. 2012

Princezna na hrášku - seznámení s funkcí orgánů lidského těla, pohybové hry Na princeznu, Král sedí na trůně, Ovečky a vlk, stavba zámků z dřevěných kostek

13.2. - 17.2. 2012

O budce - Maškarní rej, děti si zahrály pohádku jako divadlo, vyráběly masky a předváděly na mole svůj kostým

20.2. - 24.2. 2012

Křemílek a Vochmůrka - Jarní prázdniny

Divadlo v MŠ

První bobování!!!