6. tečka berušky

29.08.2011 18:29

9.4.-13.4. Hloupý Honza

Města a vesnice- rozdíl a charakteristika, mapa místa, kde Honza bydlel

16.4.- 20.4. Paleček

Zasazení travičky, výchovný koncert Zebra, bezpečnost na cestách, broučci

23.4. - 27.4. Koblížek na cestách

Cesty a silnice- bezpečnost, sestavování obrázků podle děje, dopravní prostředky, Výchovný koncert v ZUŠ, Výlet autobusem k paní Blance

30.4.- 4.5. Zvířátka a loupežníci

7.5. - 11.5. O kůzlátkách

14.5. - 18.5. Okohoutkovi a slepičce

Výlet autobusem k paní Blance

Fotogalerie: 6. tečka berušky

Besídka ke Dni matek 15.5. 2012