1. tečka berušky

06.09.2010 19:10

V prvním, adaptačním týdnu jsme si zvykali na nové prostředí, hračky a děti. Učili jsme se  najít svou značku a své místečko u stolečku.

Druhý týden - téma:  Medvěd

Pohádka o Medvědovi a jahodách, písnička - Medvěd sbírá jahody, Básnička s pohybem Já jsem malý medvídek

Kresba medvídka temperou, cvičení a medvědem

Třetí týden - téma: Ježek

Pohádka o ježkovi, jak se chystal k zimnímu spánku, básnička s pohybem ježek, písnička Jede ježek z kopečka

Práce s lepidlem, modelínou, kresba tuží, cvičení s písničkou

Čtvrtý týden- téma: Myš a krtek

Pohádky o myškách, Písnička Myši a kocouři, báseň Myší kánon

Pátý týden - téma: Papoušek

Pohádka O papouškovi, píseň Barevný papoušek, báseň Papoušek kakadu

Šestý týden - téma: Ovečka

Pohádka O ovečce, píseň Běžela ovečka, Hudebně pohybové hry Pásla ovečky, Ovečky se pasou samy

Sedmý týden - téma: Zajíček

Pohádka o koze a zajíčkovi, písnička Zajíček sedí na bobečku, báseň Běžel zajíc kolem plotu