Školní rok 2010-2011

Smíšená třída s dětmi od 3 do 6 let

Pracujeme s dětmi individuálně, frontálně nebo ve skupinách.

Individuálně se věnujeme starším dětem (příprava na vstup do ZŠ).

Dětem se snažíme pomoci k samostatnosti v sebeobsluze, jídle i hygieně.

Jak s dětmi pracujeme:

 • Každé dítě má svou vlastní složku, do které ukládáme 1x za měsíc kresbu postavy, vybrané grafomotorické cvičení a občasné pracovní listy ukazující pokrok dítěte.
 • Dále vedeme každému dítěti diagnostiku jeho pokroků ve vývoji, podle RVP.
 • Máme zavedený sešit k pozorování dětí, jejich dílčích pokroků a úspěchů. (tyto informace jsou pro potřebu učitelek dítěte a nejsou předávány třetím osobám)
 • Grafomotorické cvičení provádíme 1x týdně, skupinově v kroužku a následně individuálně s pracovním listem.
 • Logopedické chvilky zařazujeme minimálně 1x za týden. Formou básní, říkanek nebo procvičování mluvidel. Neprovádíme nápravu řeči!
 • Důraz klademe i na hudební přípravu dětí, učíme se 1 píseň za týden - vyhovující tématu, ale také pravidelně opakujeme písně již naučené. Většina dětí tak má celkem velký repertoár písní. Před samotným zpěvem zařazujeme rozezpívání. Děti zkoušejí písně doprovázet Orfoými nástroji.
 • Další podstatnou částí výuky je výtvarné tvoření - min. 1x týdně. Děti se seznamují s novými  výtvarnými technikami, vše zkouší samostaně, ale pod dohledem.
 • Cvičení a pohybové aktivity zařazujeme denně. Zaměřujeme se na zdravotní cviky pro správné držení těla. Hlavní cvičení probíhá v pondělí.
 • Nejméně jedenkrát týdně čteme dětem pohádku z knihy v kroužku. Četba před spinkáním probíhá střídavě s poslechem pohádek na CD (děti poslouchají CD během celé doby odpočinku)
 • Rozvíjení poznání zařazujeme do ranního kruhu, ve kterém máme svůj rituál - společné pozdravení a připravení tabulky na spinkání. Dále následuje společný rozboz tématu,daného cíle či aktuální situace, popřípadě opakování s hvězdičkou (odměna za správnou odpověď).
 • Během dne pravidelně zařazujeme poučení dětí o bezpečnosti při pobytu ve třídě, umývárně, na zahradě, vycházce, cestě autobusem a jiné.